admin @ 07-11 16:11:12   全部文章   0/362

新二战风云【视频】-《无间道》 方言配音秀(视频)-语言资源快讯

【视频】|《无间道》 方言配音秀(视频)-语言资源快讯

小知识:中山石歧话
石岐话,指通行于石岐区街道、东区、西区、南区、火炬开发区等处的粤方言,属粤语广府片臻汇园,也是香山粤语的代表方言犬虫净。珠海金鼎也有部分人使用石岐话古牧吧,不过音调略有不同。对于石歧话的归属,学术界观点不尽相同,詹伯慧主张分出香山片村田莲尔,余超颖但其他学者则多主张归入广府片。石歧话与闽语、顺德话等有一定关系挑疳积。
石歧话的特色在于声调较少,只有6个,分别是阴平、阳平、上声、去声、阴入、阳入,当然调值差异也是其特色之一,如阳平读高降51。石岐话与广州话的主要区别体现在韵母:广州话的ei石歧为i农家仙犬,广州话的?y石歧为y,广州话的ou石歧为u,广州话的ing石歧为eng。完成体标记用“逋”而不是“咗”。有不少有石歧特色的词语,如“摩思陀”(手脚慢)、“点子”(怎样)趣学网天麻素胶囊。《无间道》的配音亦反映了一些石歧话特色沃尔塔瓦河。


(视频来源:《无间道》)

【配音文字稿】
普通话版: 刘建明:挺利索的。
陈永仁:我也读过警校。
刘建明:你们这些卧底真有意思,到这里谈天说地独孤神剑。
陈永仁:我不像你,我光明正大。
陈永仁:我要的东西呢?
刘建明:我要的你都未必带来疯狂的贵族。
陈永仁:什么意思捕快春秋,你在发白日梦啊。
刘建明:给我个机会。
陈永仁:怎么给你机会。
刘建明:我以前没得选择北洋三杰,现在我想做一个好人。
陈永仁:好,那你跟法官说跳皮筋的玩法,看他怎么判。
刘建明:那就是要我死。
陈永仁:对不起,我是警察。
刘建明:谁知道
中山石岐话版:
刘建明:几爽手啊
陈永仁:我都读过警御医皇后校咖
刘建明:你地呢班卧底真系盏鬼,来姑度讲时文
陈永仁:我唔似得你,我光明正大
陈永仁:我要嘅嘢呢
刘建明:我要嘅嘢你都未必带逋来
陈永仁:你想点子新二战风云唐心风暴,系咪发眉梦啊你
刘建明:饼个机会我啦
陈永仁:饼咩机会
刘建明:旧底我冇得拣,依加我想做返个好人
陈永仁:好啊,喇法官讲啦红岩网,睇下佢点讲
刘建明:咁即系要我死啦
陈永仁:对唔昧宠住,我系差佬
刘建明:蚊谁知

(配音人:黄键聪 暨南大学华文学院13级本科生
方言点:广东中山石岐话)


图文编辑:张钟晶
责任总编辑:老甘
返回顶部